กระบวนการทำงาน

1.ศึกษาปัญหาของลูกค้า ว่าเกิดจากอะไร

2.จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อศึกษาจากปัญหาของลูกค้าแล้ว

3.จัดเตรียมปรับสภาพพื้นผิวของหน้างาน

โดย ที่นี้ขอยกตัวอย่างมาเป็นงานเคลือบกันสนิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพก่อนการเตรียมพื้นผิว จะมีสนิมขึ้นเต็มไปหมด ซึ่งต้องเตรียมพื้นผิวให้ดีก่อนที่จะทำการเคลือบ ซึงวิธีที่ทำก็จะแตกต่างกันไปตามหน้างาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหลังจากทำการเคลือบแล้ว

ประเภทของหน้างาน

1 Metal = เหล็ก โลหะ เช่น เหล็กดำ อลูมิเนียม สังกะสี กาวาไนซ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Concrete = คอนกรีต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.WaterProof = กันรั่ว กันซึม เช่น หลังคา พื้นปูน คอนกรีต ท่อ ปั๊ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.FiberGlass = ไฟเบอร์กราส

Related image